Login

Wat is de NEN-EN 12464-1 norm?

De NEN-EN 12464-1 is een Europese norm voor de verlichtingseisen op werkplekken en openbare ruimten. Met de juiste verlichting zullen de werknemers beter kunnen presteren, lekkerder in hun vel zitten en minder vaak ziek zijn. Het doel van de NEN-EN 12464-1 is dan ook dat men op veilige en comfortabele manier kan werken. De richtlijn geldt onder andere voor kantoren, magazijnen, maar ook voor openbare plekken, zoals een school of een ontvangsthal in een hotel. Voor iedere werkplaats gelden andere richtlijnen en aanbevelingen voor een goede en veilige verlichting.

De NEN-normen

De naam van de NEN-EN 12464-1 klinkt misschien wat ingewikkeld, maar eigenlijk staat NEN gewoon voor ‘Nederlandse norm’. Dit is een van de meer dan 31.000 normen die door NEN-Nederland wordt toegepast. Het is goed om te onthouden dat een norm iets anders is dan een wet. Een werkgever is dus niet verplicht om de NEN-EN 12464-1, de Nederlandse norm voor verlichting, te gebruiken, maar een juiste toepassing ervan zorgt er wel voor dat men vertrouwen krijgt in de kwaliteit van de organisatie, product of dienst.

Hoe wordt de NEN-EN 12464-1 bepaald?

In de NEN-EN 12464-1 normering wordt rekening gehouden met de verlichtingssterkte, de mate van verblinding en de kleurweergave. Zo zijn er in de normering grenzen vastgelegd voor de verblinding, zoals de helderheid van de armaturen en lampen, de mate van reflectie in de werkruimte en de UGR-waarde. Per soort ruimte wordt er gekeken in welke mate het licht belangrijk is voor de taak die in die ruimte wordt uitgevoerd. Als er bijvoorbeeld nauwkeurig naar kleine objecten moet worden gestaard of er een hoge productiviteit moet plaatsvinden, is er ook een grotere hoeveelheid licht in die ruimte vereist. Over het algemeen wordt er bij de NEN-EN 12464-1 rekening gehouden met een persoon met een normaal zicht. Bij iemand die slechtere ogen heeft, moet er vaak een grotere hoeveelheid licht worden toegepast.

Lux waarden voor verschillende ruimten volgens NEN-EN 12464-1

De normen voor een goede verlichting worden per plaats uitgedrukt in lux. Deze waarde staat voor de minimale hoeveelheid licht die op die plek per vierkante meter gehanteerd moet worden. Enkele voorbeelden van de verlichtingsnormen op verschillende plaatsen zijn als volgt:

- Tekenlokaal: 800 lux
- Kantoor voor lezen, schrijven en dataverwerking: 500 lux
- Receptiebalie: 300 lux
- Klaslokaal: 300 lux
- Kantine: 200 lux
- Trappenhuis: 100 lux
 

NEN-EN 12464-1 toepassen in lichtplan

Als u een verlichting wilt plaatsen op een werkplek of in een openbare ruimte, is het natuurlijk aan te raden om rekening te houden met de NEN-EN 12464-1 normering die op die plek van toepassing is, om een comfortabele en veilige verlichting te waarborgen. Dit kunt u het best doen door een lichtplan te maken, zodat u zeker weet dat de ruimte goed verlicht is.

© Copyright 2019 Ledinbouwspotsleds Alle bedragen zijn inclusief BTW -