Login
In de wereld van LED verlichting komen vaak veel termen voorbij, waarvan u in de eerste instantie niet weet waar ze op slaan. Een voorbeeld van zo’n term is de UGR waarde, die staat voor de mate van verblinding in een ruimte. In dit artikel leggen we u uit wat de UGR waarde precies inhoudt bij LED spots.

Wat is de UGR waarde?

De UGR in UGR waarde staat voor Unified Glare Rating. Hiermee wordt aangegeven in hoeverre een verlichting belastend is; dat wil zeggen in hoeverre er sprake is van verblinding of lichthinder in een ruimte. Hoe hoger de UGR waarde is, des te hoger de kans op verblinding, en des te meer hinder u dus ervaart tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Een gemiddelde UGR waarde in een ruimte ligt tussen de 15 en 30. Bij een UGR waarde van minder dan 10 is er geen sprake van verblinding. 
 

Hoe wordt de UGR waarde bepaald?

Een lichtbron kan zowel direct als indirect voor verblinding zorgen. Bij directe verblinding straalt de lamp rechtstreeks in het oog van een persoon, waardoor deze wordt verblind. Indirecte verblinding houdt in dat het licht in de ogen van de persoon wordt gereflecteerd, bijvoorbeeld via een reflecterend oppervlak. 
Bij het bepalen van de UGR waarde in een ruimte moet rekening worden gehouden met deze beide soorten verblinding. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld de vorm en de grootte van de ruimte, de soorten lampen die in de ruimte worden gebruikt, en de manier waarop de armaturen in de ruimte geplaatst zijn. Ook moet er rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de kleur van de muren, vloer en het plafond: in een witte ruime vindt meer reflectie plaats dan in een ruimte met donkerdere tinten op de muren of vloer. 
 

Richtlijnen voor UGR waarde

Om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden veilig en zonder lichthinder kunnen plaatsvinden, zijn er in de norm NEN-EN 12464-1 richtlijnen vastgelegd voor een maximale UGR-ruimte in verschillende ruimten. In een gewone woning hoeft u hier niets mee te doen, maar als het om openbare ruimten en werkruimten gaat, is het belangrijk om u aan deze richtlijnen te houden. 
 

Waar moet ik op letten?

Omdat de UGR waarde afhankelijk is van verschillende factoren, is het vaak lastig om deze waarde zomaar te bepalen. Daarom moeten fabrikanten zelf bij elk van hun armaturen aangeven wat de UGR waarde in specifieke gevallen is. Hierbij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de grootte van de ruimte en eventuele reflectiefactoren die in de ruimte aanwezig kunnen zijn. Bij het maken van een lichtplan is het belangrijk om de UGR waarden zo goed mogelijk mee te nemen, zodat u zeker weet dat u na het plaatsen van de LED lampen niet verblind raakt door het licht. 
 

© Copyright 2019 Ledinbouwspotsleds Alle bedragen zijn inclusief BTW -